24 مهر 1397 ساعت 03:52
بازدید امروز :2
بازدید روز گذشته :38
مجموع آمار بازدید ها :41289

public pic

 

نظر به ضرورت تشکیل شورای تعامل وتبادل نظر دانشجو ودانشگاه، انتخاباتی در این خصوص برگزار می گردید.

آیین نامه شورای تعامل وتبادل نظر دانشجو ودانشگاه جامع علمی کاربردی" از اینجا قابل دریافت است.

 

 

       
    شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه   
 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه به منظور اطلاع از دیدگاه های دانشجویان و تبادل نظر درمورد موضوعات فرهنگی ، اجتماعی و مشکلات دانشجویی تشکیل می شود.

اهداف

-  ترویج ارزش های اخلاقی و فرهنگ اسلامی

-  گسترش روحیه ی مهارت آموزی در دانشجویان علمی کاربردی

-  افزایش دقت و ژرف نگری در مسائل علمی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

-  ارتقاء سطح علمی فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی و واحدهای استانی

-  بسترسازی جهت ارتباط مستقیم مدیریت دانشگاه در سطوح مختلف با دانشجویان و اطلاع بدون واسطه از مسائل و مشکلات دانشجویان

سه نماینده از دانشجویان شاغل به تحصیل مرکز آموزشی:

 

این سه عضو از بین همه ی دانشجویان مرکز آموزشی و از طریق انتخابات ، در آغاز نیمسال اول هر سال تحصیلی با رأی اکثریت نسبی دانشجویان ، به مدت یک سال برگزیده می شوند.

ضمنا تعداد سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

 

شرایط لازم جهت کاندید شدن:

 

-حداقل یک ترم تحصیلی را با موفقیت در مرکز آموزشی سپری کرده باشد و سابقه ی مشروطی در پرونده تحصیلی نداشته باشد.

-نداشتن حکم کمیته انضباطی که منجر به توبیخ کتبی یا محرومیت از تحصیل به مدت حداقل یک نیمسال تحصیلی شده باشد.

-حداقل یک ترم تحصیلی به تاریخ فراغت از تحصیل باقی مانده باشد.

 

زمان بندی تشکیل شورا:

  شما هم می توانید به عنوان نماینده دانشجویان یکی از اعضای شورایدانشجو و تعامل دانشگاه باشید  
  
 
 

 

در صورت تمایل جهت ثبت نام به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید. 

 

زمان برگزاری انتخابات: پنجشنبه ۹ آذر۹۶

 

 

                      

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)