24 مهر 1397 ساعت 03:48
بازدید امروز :2
بازدید روز گذشته :38
مجموع آمار بازدید ها :41289

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مشارکت شهرداری تهران و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران در نظر دارد نسبت به برگزاری میزگردهای تخصصی ( با موضوع استارت آپ های تخصصی با عناوین مندرج در ذیل ) تحت عنوان « تهران شکوفا» در سال ۱۳۹۶ اقدام نماید.

لذا از مدرسین و دانشجویان دعوت می شود در صورت علاقمندی در این نشست شرکت نمایند.

شایان ذکر است آدرس برگزاری این رویدادها ساختمان شهرداری مناطق درج شده در برنامه می باشد.

 

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)