31 تیر 1397 ساعت 13:12
بازدید امروز :15
بازدید روز گذشته :51
مجموع آمار بازدید ها :33721

                               

فراخوان طرح های پژوهشی حفظ اکو سیستم خلیج فارس از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  ، منتشر شده است.

 

هدف اصلی این فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در خصوص سه اکو سیستم خلیج فارس می باشد که در معرض خطر می باشند:

  • آب سنگ های مرجانی
  • جنگل های حرا
  • علف های دریایی

 

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در سایت صندوق به نشانی INSF.org دردسترس می باشد.

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)