02 بهمن 1396 ساعت 12:01
بازدید امروز :22
بازدید روز گذشته :47
مجموع آمار بازدید ها :23562

پیش ثبت نام

 

بمنظور سهولت اطلاع رسانی به کلیه علاقمندان و متقاضیان تحصیل در رشته های کاردانی صنایع دارویی تولید دارو وکنترل کیفیت امکان ثبت مشخصات به دو روش امکان پذیر کردیده است تا از طریق مشخصات ارسالی توسط علاقمندان در زمان ثبت نام (از طریق سایت سازمان سنجش کشور)، اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیک وارسال پیامک انجام پذیرد.بدیهی است ارسال پیامک به شماره هایی که دریافت پیامک های تبلیفاتی را بسته باشند ممکن نخواهد بود.ضمناً بدیهی است که این پیش ثبت نام در حکم ثبت نام نیست وصرفا از اطلاعات درج شده در این بخش اطلاع رسانی انجام خواهد گرفت.

 

1-ثبت اطلاعات توسط علاقمندان از طریق لینک ثبت نام زیر(پیش ثبت نام اینترنتی)

 

                                                                   register1

 

2-ارسال مشخصات (نام.نام خانوادگی.ایمیل مدرک تحصیلی) به شماره 50002015111194 یا 10000001223344

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)