02 بهمن 1396 ساعت 12:01
بازدید امروز :22
بازدید روز گذشته :47
مجموع آمار بازدید ها :23562

14khordad

در برنامه تجدید میثاق دانشگاهیان باآرمان های امام خمینی (ره) در مرقد مطهر ایشان برگزار گردید، دانشکاه جامع علمی کاربردی مرکز درسادارو در راستای وظیفه اجتماعی و همگام با سایر دانشگاهیان بمنظور تجدید میثاق با آرمان های امام امت حضرت آیت الله امام خمینی(ره) حضور یافت.

 

 

 


 

 

 

 

 

14 15 khordad 12

14 15 khordad

14 15 khordad 2

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)