06 ارديبهشت 1397 ساعت 08:25
بازدید امروز :19
بازدید روز گذشته :72
مجموع آمار بازدید ها :28311

genaral chemistry practice دانشجویان محترم که با استاد آقایی درس شیمی عمومی دارند می توانند سوالات وتمارین مربوط به این درس را از اینجا دریافت نمایند.

 

 

 

دریافت سوالات-شماره1-(تاریخ درج:94/8/11)

دریافت سوالات-شماره2-(تاریخ درج:94/8/29)

دریافت سوالات-شماره3-(تاریخ درج:94/9/06)

دریافت سوالات-شماره4-(تاریخ درج:94/9/06)

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)