24 مهر 1397 ساعت 03:36
بازدید امروز :2
بازدید روز گذشته :38
مجموع آمار بازدید ها :41289

genaral chemistry practice دانشجویان محترم که با استاد آقایی درس شیمی عمومی دارند می توانند سوالات وتمارین مربوط به این درس را از اینجا دریافت نمایند.

 

 

 

دریافت سوالات-شماره1-(تاریخ درج:94/8/11)

دریافت سوالات-شماره2-(تاریخ درج:94/8/29)

دریافت سوالات-شماره3-(تاریخ درج:94/9/06)

دریافت سوالات-شماره4-(تاریخ درج:94/9/06)

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)