31 تیر 1397 ساعت 13:19
بازدید امروز :15
بازدید روز گذشته :51
مجموع آمار بازدید ها :33721

farhang sazemani دانشجویان محترم که با دکتر ثقفی نیا درس "فرهنگ سازمانی" دارند می توانند فایل های مربوط به این درس را در دو فرمت PDF و Powerpoint دریافت نمایند.

 

  فایل های درس "فزهنگ سازمانی" دکتر ثقفی نیا (درج 20/8/1394) 

 

فرمت  PDF 

فرمت POWERPOINT

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)