24 مهر 1397 ساعت 02:51
بازدید امروز :2
بازدید روز گذشته :38
مجموع آمار بازدید ها :41289

public news labsکلیه فایل های درس آزمایشگاه فیزیک از لینک های زیر قابل دریافت می باشد.فرمت کلیه فایل ها PDF می باشد که بصورت زیب شده جهت دریافت آسانتر در پرتال دانشگاه قرار داده شده است.

اصول اولیه آزمایشگاه

اصطکاک

اندازه گیری طول، جرم، تقعر و ...

قانون دوم نیوتن- سرعت، شتاب

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)