24 مهر 1397 ساعت 02:53
بازدید امروز :2
بازدید روز گذشته :38
مجموع آمار بازدید ها :41289

با توجه به اهمیت تشکیل صحیح پرونده تحصیلی پذیرفته شدگان هر سال تحصیلی ،ضروری است در هنگام ثبت نام اولیه دانشجویی، کلیه پذیرفته شدگان ذکور(مرد)، مدرکی جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه خود ارائه نمایند.

 

پذیرفته شدگانی که دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا کارت معافیت دائم می باشند اصل کپی کارت خود را ارائه نمایند.درصورت عدم دارا بودن موارد فوق  و دارا بودن شرایط مربوط به وضعیت نظام وظیفه مندرج در دفترچه دریافتی از سایت سازمان سنجش مراحل زیر را پیگیری نمایند.

 

- مراجعه به کارشناس مربوطه بخش اداری و درخواست نامه  صدور معافیت تحصیلی

 

- مراجعه به دفاتر پلیس +10 (با بهمراه داشتن نامه صادر شده از سوی کارشناس به انضمام گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی)

 

- مراجعه به کارشناس جهت تحویل و ثبت معافیت تحصیلی صادر شده از پلیس +10

 

*در زمان انصراف ،اخراج و یا فارغ التحصیلی دانشجو باید مجددا به کارشناس اداری مراجعه نماید و با در دست داشتن نامه لغو معافیت تحصیلی صادر شده از سوی کارشناس به یکی از دفاتر پلیس +10 مراجعه نماید.

بازگشت به بالا

باز طراحی :موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور (توان)